Trailrun zondag 25 februari

Op 25 februari vertrokken 9 enthousiaste LONU lopers, samen met hun trainer Albert, naar de Gulbergen voor een Trail Run training. Doordat er alleen lopers uit de PR en R1 groep mee liepen lag het inloop tempo redelijk hoog en moest uw fotograaf halverwege afhaken. Daarom is de groepsfoto niet op de berg genomen, het plezier was er niet minder om. Eenmaal op de berg aangekomen zag ik ze in de verte verdwijnen. Achteraf heb ik gehoord dat het een heel nuttige maar ook heel leuke training is geworden.

Albert heeft tips gegeven over stijgen, dalen, het verdelen van je krachten en nog veel meer. Of dat geholpen heeft voor de Gulbergen loop in maart is bij het schrijven van dit verhaaltje nog niet duidelijk. De deelnemers waren unaniem van mening dat herhaling van deze Trail Run in het najaar een goed plan is. Hopelijk doen er dan ook lopers mee uit de R2 en R3 groepen, daarvoor zal de training worden aangepast (o.a. verzamelen bij de Gulbergen en niet in het clubhuis). Als laatste dank aan Albert van Trail Runners Brabant voor het verzorgen van een kei leuke training.

Paul Ebben