Ledenvergadering 5 februari a.s.: belangrijk besluit over uitbreiding gebouw


Eerder werd in de ledenvergadering van 2018 al het onderwerp opslagruimte besproken. Daarin zijn nu vorderingen en moet een besluit genomen worden over de investering, die daarvoor gedaan moet worden. In de bijlage vind je de agenda voor de vergadering, het verslag van de vorige keer, oproep voor een kandidaat voor het bestuur en uitleg en voorstel voor bouw van een opslagruimte. We zien je graag bij de vergadering.

Voor de documenten vergadering: klik hier


Anne Joustra