Aanvulling op stukje Looptrainer cursus van Robin Bakkerus

We hebben weer iets te vieren, Paula, Robin en Anne zijn geslaagd voor hun LT2 trainers opleiding.  Zaterdag 27 oktober was de feestelijke uitreiking van hun diploma samen met leden van LOGO en Lopersgroep Mierlo. Namens het bestuur en onze leden heb ik hen hartelijk gefeliciteerd met het bereikte resultaat. Een bosje bloemen, dank aan ’t Schuurke’, maakte dit feestje compleet. Als LONU mogen we trots zijn op het feit dat al onze trainers dit diploma hebben, dat draagt bij aan de kwaliteit van onze trainers en zorgt ook voor extra plezier op de loopavonden. Mocht je interesse hebben om ook trainer te worden, neem dan contact op met mij of een van de trainers. Ik wens Paula, Robin en Anne veel succes en plezier met het toepassen van hetgeen ze geleerd hebben.

Groetjes, Paul Ebben